VANDAFLÆSNING - Indtast i formularen


    Modtager vi ikke aflæsningen inden fristen, opkræves der et aflæsningsgebyr på 200 kr.

    Alternativt kan aflæsningen sendes til kassereren på:

  • Mail: vand@haveforeningenrugholm.dk
  • Aflæsningen skal være bestyrelsen i hænde senest 26. september 2020