Haveforeningen Rugholm

Rotter i

kolonihaven

Rotter i kolonihaven

Læs om indberetning her www.aarhus.dk/rotter
Eller indberet direkte på denne mail: rotter@mtm.aarhus.dk

Anmeld straks hvis du ser rotter i kolonihaven
Læs om indberetning her