NÅR DU VIL SÆLGE DIN HAVE

Download ansøgning til ibrugtagningstilladelse her
Her kan du downloade og printe ejererklæringen

Konstaterer vurderingsudvalget at dit hus er over 40 kvm og du ikke har en ibrugtagningstilladelse, kan vi ikke sælge dit hus. Dette betyder at proceduren starter forfra og at du skal betale for endnu en vurdering hvor alle kvm er godkendt. Er du som sælger ikke enig i vurderingen har du 14 dage til at anke. Bestyrelsen har også mulighed for at anke.

Her kan du læse det nyeste om køb og salg

OBS

DU SKAL REGNE MED AT VI HAR EN KØBER 1 UGE EFTER AT HUSET SÆTTES TIL SALG.

Vurderingsudvalget består af:

Søren Qvist Have 235

Rigmor Korsgaard Have 301