Haveforeningen Rugholm ligger til højre på kortet, ved siden af Haveforeningen Norringholm og adskilles af Fællesvej i midten af kortet.

Haveforeningen Rugholm består af husnumrene 201-330 og består af 124 haver.