Bestyrelse

Formand:  Mikael Christiansen, Mobil 51935751, formand@haveforeningenrugholm.dk

Næstformand: Knud Madsen, Mobil 22983451

Kasserer: Bente Akselsen, Mobil 51935749, kasserer@haveforeningenrugholm.dk

Best. medlem: Christina Darga Aarestrup, it@haveforeningenrugholm.dk

Best. medlem: Jesper Madsen

Web og IT

Bestyrelsesmedlem: Christina Darga Aarestrup

Venteliste: venteliste@haveforeningenrugholm.dk

Diverse it og web: it@haveforeningenrugholm.dk

KONTONUMRE

For medlemmer: til regninger, tilmeldinger mm.: 5382 0385584

Til hussalg og vurderinger: 5364 0243837

Til venteliste: 5364 0246305

Vurderingsudvalg

Jan Møller Nielsen 

Rigmor Korsgaard

Helga Leerskov

Kontakt: vurdering@haveforeningenrugholm.dk