Haveforeningen Rugholm

Konakt

Rugholm Haveforening

Bestyrelsen

Forperson:  Christina Aarestrup, Mobil 51935751, 
formand@haveforeningenrugholm.dk

Kasserer: Bente Heiberg, Mobil 51935749, 
kasserer@haveforeningenrugholm.dk

Best. medlem (næstformand): Steffen Skovbo
Best. medlem: Lars Eliassen
Best. medlem: Frederik Blom Ellegaard-Hansen

Kontonummer

Arbejdernes landsbank: 5382 0385584

Vurderingsudvalg

Rigmor Korsgaard 
Helga Leerskov
Steen Veigaard

Kontakt Forperson for vurdering eller andre spørgsmål om vurdering.

formand@haveforeningenrugholm.dk

Adresse

Haveforeningen Rugholm 265,
8260 Viby J

Cvr nr. 34757690