Haveforeningen Rugholm

Flagregler i

Foreningen

Der findes ingen egentlige flaglove og -regler for, hvordan man bruger Dannebrog korrekt.

Kun findes der nogle forordninger og cirkulærer vedrørende militære regler. Men der er efterhånden opstået en vis praksis og et “Flagreglement”. Grundlæggende skal man ære og respektere Dannebrog. Det er f.eks. ikke velset, at sætte tekst og logoer på Dannebrog. Flaget bør heller ikke være laset, snavset eller falmet.

Er flaget ikke hejst sættes en Dannebrogsvimpel, der altid skal være oppe. En flagstang må ikke stå “tom”.

Flaget hejses kl. 8:00 og hales ved solnedgang. På dage, hvor solen står op efter kl. 8.00, hejses flaget først ved solopgang. Flaget må aldrig været hejst efter solnedgang, medmindre det ved særlige festlige lejligheder er belyst. Flager man efter mørkets frembrud, siger man, at man flager for “Fanden”.

Flag hejses og hales langsomt. Vær opmærksom på, at få flaget helt til tops.

Et flag bør ikke røre jorden.

Personer i nærheden af flaget, bør under hejsning og haling have front mod flaget.

En flagstang bør ikke stå tom. Er flaget ikke hejst sættes en Dannebrogsvimpel, der altid kan være oppe. Man kan også anvende en Dannebrogsstander, der er kortere og bredere end en almindelig vimpel.

Når flaget er slidt og skal kasseres, siger man, at det skal brændes. Dette er dog ikke altid muligt. Man bør derfor blot pakke det ind og lægge det i skraldespanden. Det vil jo

herefter blive brændt på forbrændingsanstalt.

Flaget højde må stå i passende forhold til flagstangens højde. Efter den udviklede praksis skal standerliget (højden på flaget) være 1/5 af flagstangens højde, såfremt stangen står frit på jorden. Hvis stangen sidder på tag og væg må flagets størrelse

bero på et skøn. På skråtstillede stænger kan en tommelfingerregel være, at standerliget er ca. 1/3 af stangens længde.

“Dannebrogsrød”, ja vi tror alle vi ved, hvad det er, men faktisk er der ingen korrekt rød farve på Dannebrog. Man har ikke, som i mange andre lande, givet nationalflaget en farvekode.

Dannebrogs proportioner: 3: 1: 4,5 +0,75 til slid, (Forordning af 11.7. 1748)

Dannebrogs fødselsdag er d. 15.6. (ifølge sagnet faldt Dannebrog ned fra himlen i 1219 under korstogene i Estland) og man mener, at det er det ældste flag i verden (Danebroge = ravnefanen: en rød dug med Odins ravn i sort blev brugt i vikingetiden. Ved kristendommens indførelse blev ravnen skiftet ud med det hvide kors)

Stormflag kan anvendes ved stærk blæst eller storm på flagdage. Stormflaget er mindre end det sædvanlige flag, helt ned til ½ størrelse.

Bruges Dannebrog til dekoration på f.eks. en væg skal de kvadratiske felter vende opad.

Anvendes Dannebrog på en kiste skal de kvadratiske felter ligge over kistens hovedende.

Dannebrog bør aldrig anvendes som dug, sengetæppe eller til lignende formål.

Flagning på halv stang

Når man flager på halv stang skal flaget først hejses helt til tops, hvor det forbliver i nogle få sekunder. Herefter hales det ned indtil flagets underkant befinder sig ud for stangens midte.

Ved begravelser sættes flaget på halv stang fra solopgang og hejses på hel stang, når begravelsen er overstået. Det forbliver på hel stang til solnedgang.

Man har lov til frit at flage med de nordiske landes flag, med EU flaget og med FN flaget, enten alene eller sammen med Dannebrog.

Ønsker man ved udenlandske besøg, at flage med andre landes flag, skal man have en tilladelse fra den lokale politimyndighed. Man skal i reglen sørge for tilladelse fra gang til gang. Dannebrog skal altid have førstepladsen, hvilket som hovedregel vil sige på stangen længst til venstre eller i midten. Man kan også hejse Dannebrog på den højeste stang eller på “bedste” stang set fra tilskuerens plads f.eks. nærmest indgangen. Dannebrog skal altid hejses før de andre flag og hales til sidst.

De øvrige landes flag skal sættes i alfabetisk rækkefølge efter landes navn på fransk, startende fra venstre. D.v.s. at det tyske flag (Allemagne) og det østrigske (Autriche) skal være længere til venstre end f.eks. det svenske. Hvis Dannebrog er placeret i midten placeres først til venstre herfor og derefter til højre og så fremdeles: E C A Dannebrog B D F.

Splitflaget er forbeholdt kongehuset, militæret, staten og offentlige myndigheder. Derudover har nogle kongelige priviligerede kroer, samt få andre private virksomheder, som ØK og Carlsberg fået særlig tilladelse til at flage med splitflaget.

Øvrige arrangementer
Se opslag ved huset/ på hjemmesiden/ facebook