Haveforeningen Rugholm

Om

Lejer 2 og overdragelse

Om optagelse af lejer nr. 2 på lejekontrakten

Rugholm haveforening har en venteliste. Derfor er det kun muligt at skrive en lejer 2 på lejekontrakten udenom ventelisten, hvis personen opfylder de almindelige betingelser for medlemskab i foreningen (fx bopælspligt i Aarhus Kommune);

  • 1. og at der er tale om en ægtefælle til lejer 1.
  • 2. der er tale om en samlever til lejer 1 og parterne har levet i ægteskabslignende forhold med samme folkeregisteradresse i mindst 2 år.
  • 3. der er tale om en myndig slægtning i op-eller nedstigende linje (børn, børnebørn, oldebørn, forældre og bedsteforældre mv.) Til børn kan i den forbindelse også regnes særbørn af en afdød ægtefælle, som ikke står på lejekontrakten, hvis særbørnene har afgivet erklæring om accept af uskiftet bo med den længstlevende ægtefælle, der har lejemålet.

Dette medfører også, at fx to venner ikke kan indgå lejekontrakt på huset i fællesskab, hvis det alene er den ene, der har stået på venteliste. Selv hvis begge optræder på ventelisten, kan det alene lade sig gøre, hvis den ene ven er nr. 1 og den anden ven er nr. 2 på listen.

Der er ingen krav om vurdering ved optagelse af en lejer nr. 2 på lejekontrakten, men foreningen kan have interne krav til vurdering i disse tilfælde.
Hvis der er optaget en lejer nr. 2 på lejekontrakten, så er denne person medlem på samme vilkår som lejer nr. 1.

Der er ikke forskel på deres medlemsrettigheder eller deres rettigheder og pligter i øvrigt i lejeforholdet. Et medlem, som skriver en lejer nr. 2 på kontrakten skal være opmærksom på, at denne lejer fortsætter lejemålet ved lejer nr. 1’s død. Hvis lejer nr. 1 ønsker, at hans/hendes ægtefælle eller børn skal overtage lejemålet ved hans/hendes død, så er det ikke en god idé, at have en anden person skrevet på som lejer nr. 2. 

En overdragelse af lejemålet betyder derfor ikke i sig selv, at man bliver medejer af huset. Her skal man sørge for, at der sker en selvstændig overdragelse af en del af huset fra den oprindelige lejer til den nye lejer. Det vil samtidig være en god idé at overveje en samejeoverenskomst, især hvis der er tale om venner. En sådan overenskomst regulerer bl.a., hvad der skal ske, hvis den ene vil ud af lejemålet, eller hvis vedkommende dør.

Om fuld overdragelse af have

Det er muligt at lave en fuld overdragelse af sin have, hvis personen opfylder de almindelige betingelser for medlemskab i foreningen (fx bopælspligt i Aarhus Kommune);

  • 1. og at der er tale om en ægtefælle til lejer 1.
  • 2. der er tale om en samlever til lejer 1 og parterne har levet i ægteskabslignende forhold med sammefolkeregisteradresse i mindst 2 år.
  • 3. der er tale om en myndig slægtning i op-eller nedstigende linje (børn, børnebørn, oldebørn, forældre og bedsteforældre mv.) Til børn kan i den forbindelse også regnes særbørn af en afdød ægtefælle, som ikke står på lejekontrakten, hvis særbørnene har afgivet erklæring om accept af uskiftet bo med den længstlevende ægtefælle, der har lejemålet.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt vores forperson på formand@haveforeningenrugholm.dk

NÅR ET HUS BLIVER SAT TIL SALG SENDES TILBUDDET TIL DE FØRSTE 50 PÅ VENTELISTEN.

ER INGEN AF DISSE INTERESSERET, SENDES TILBUDDET UD TIL DE NÆSTE 50 PÅ VENTELISTEN. DET ER DEN MED DEN BEDSTE PLACERING PÅ VENTELISTEN, SOM ACCEPTERER TILBUDDET, DER HAR RET TIL AT KØBE. DET ER MEGET FORSKELLIGT HVAD FOLK SØGER. DERFOR ER DET MULIGT AT VÆRE HELDIG SELVOM DU MÅSKE STÅR LANGT NEDE PÅ LISTEN.