Fakta om hus og have

  • Grunden er XXX kvm
  • Hovedhus XX kvm fra XX
  • Udhus/skur på XX kvm fra XX
  • Åben overdækket terrasse på XX kvm. fra XX
  • El
  • Kloakeret i 2016
  • Køkken fra
  • Bad og Toilet fra
  • Drivhus på XX kvm fra XX
Bemærkninger fra vurdering: 
 
Der er mulighed for at købe løsøre med for xx kr.
Løsøre:
 
Derudover kan du regne med en årlig udgift på ca. 3000 kr. til et fælleskloakeringslån som betales i foråret samt ca 2500-3500 kr for haveleje, kontingent og diverse fællesudgifter, som betales i efteråret. Faste udgifter varierer fra have til have da de er betinget på havens størrelse. Derudover er der vandforbrug, forsikring og el. Du kan regne med et ca. gennemsnit på 1000 kr. pr. måned. 
 
Huset sælges til XX kr. 
 
BEMÆRK!
Heraf er værdien, som er uafhængig af bebyggelsens tilstand, i alt:
Foreningsmæssig værdi i 2022: 3.693,50 kr.
El-tilslutning: XX kr.
Kloaklån pr. 1.1 2022: 22.682 kr.
Kloaktilslutning 2016: XX kr. 
Havens ubebyggede værdi/ tilstand på haven: XX kr.
I alt: XX kr.
Dette beløb følger grunden og ikke huset. Derfor vil denne værdi overføres og ikke mistes ved nybyg. Dog er der afskrivning på 2% på kloakeringslån årligt til værdien ender på en mindste værdi på 15.000 kr. 
Havens værdi kan forringes, hvis ikke den holdes i samme stand og øges hvis den forbedres.