KLOAKERING I DIN KOLONIHAVE

Vi har allerede nu fået nedsat betaling af kloakeringslån. Jo flere foreninger der tilsluttes jo bedre en rente får vi på lånet og dermed skal vi betale mindre.

Når man sælger sin have bliver tilslutning og lån medregnet i vurderingen.

ER MIN KLOAKERING REGISTRERET?

Her kan du se om det er registreret at du er tilsluttet. 

https://minejendom.aarhus.dk/

  1. Skriv Rugholm og vælg Haveforeningen Rugholm på listen
  2. Klik på søg
  3. Du kan nu se alle haver og klikke ind på din egen.
KAN JEG FÅ DISPENSATION?

Har du brug for at få udsat frist for tilslutning kan du skrive en mail til:

Dispensationsansøgning sendes til:

miljoeogenergi@aarhus.dk

Den enkelte lejer skal skrive en begrundet ansøgning og forklare situationen med forventet tilslutningstidspunkt. Husk at notere husnummer og haveforening.