Fakta om hus og have

  • Grunden er 459 kvm
  • Hovedhus 32 kvm fra 1960 + udhus 12 kvm.
  • Åben overdækket terrasse på 15 kvm.
  • Køkken fra 1975
  • El
  • Kloakeret i 2016 dog ikke tilsluttet i huset.
  • Drivhus 9,80 kvm.
Ældre hus evt. til nedrivning og nybyg.
Bemærkninger fra vurdering: 
Gulvet er meget sunket i den en ende af huset.
Der er fugtskader på loftet både i stue, køkken og gang.
Der er ét-lags vinduer med råd og huller.
Manglende afslutninger.
Generelt et gammelt hus i dårlig stand.
Der er intet bad/wc etableret, og der er ikke afløb fra køkkenvask, ingen vandvarmer.
Sælger oplyser, at der igennem flere år kun er brugt regnvand. Huset har ikke været anvendt til overnatning.
Der er flere tønder, heraf flere nedgravede. til opsamling af regnvand.
Kloakering er etableret på grunden, men er ikke tilsluttet.
 
Grunden er overbebygget og sælges med dispensation. Det betyder at den nye ejer skal ansøge om en godkendelse af eksisterende eller nyt byggeri. Dette betales af sælger. 
 
Derudover kan du regne med en årlig udgift på ca. 3000 kr. til et fælleskloakeringslån som betales i foråret samt ca 2500-3500 kr for haveleje, kontingent og diverse fællesudgifter, som betales i efteråret. Faste udgifter varierer fra have til have da de er betinget på havens størrelse. Derudover er der vandforbrug, forsikring og el. Du kan regne med et ca. gennemsnit på 1000 kr. pr. måned. 
 
Huset sælges til 107.740,76 kr. 
 
Heraf er værdien, som er uafhængig af bebyggelsens tilstand, i alt:
Foreningsmæssig værdi: 7.050 kr.
Kloaklån: 22.682 kr.
El-tilslutning: 11.625 kr.
Havens ubebyggede værdi: 18.311 kr.
I alt: 59.668 kr. Som overføres som værdi ved nybyg da det ikke er tilknyttet huset men haveloddet/ foreningen.